भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Ho Sabdakosh

Academy of Tribal Language & Culture, Govt. of Odisha

ଅରୁଆ ଚାଉଳ

ଆଦଆ ଚାଉଲି

ଅଦା

ଆଦା

ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା

ଜମେବିନ୍ଦି

ଅଶ୍ୱଥ

ହେସାଃ

ଅରଖ

ପାଲାଟି

ଅଁଳା

ମେରେଲ୍‍

ଅଳଙ୍କାର

ସା’ଜ ସିଙ୍ଗେର୍‍

ଅଣ୍ଟା ସୂତା

ମାୟାଂଡରା

ଅଜଗର

ଅଜ୍‍ଗର୍‍ ବିଞ୍ଜ/ତୁନିଲ୍‍ବିଂ

ଅନ୍ଧାର

ନିଦେ/ନୁବେଃ

ଅମାବାସ୍ୟା

ନିର୍‍ସାନ୍ଦି

ଅଧିବର୍ଷ

ଲାନାଆଃ ସିର୍ମା

ଅଷ୍ଟମୀ

ଅସ୍‍ଟିମ

ଅତର

ସଆନ୍‍ ସୁନୁମ୍‍

ଅମାନିଆ

କାମାନାତିଂ ନିଃ

ଅପରାଧ

ଦୋଷୀକାର୍‍

ଅଦଳବଦଳ

ବପଦଲ

ଅତୀତ

ସେନଃୟାନ୍ ଦିନ୍

ଅନ୍ତେବାସୀ

ତାଇଜାପାଃଆକାନ୍‍କ

ଆଖି

ମେଡ୍‍
Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App